top of page

POWER SPLITTER 32 és una caixa de connexió trifàsica de 32 A per a la distribució de tensió. Inclou connectors d'entrada i sortida link tipus CEE de 32 A i 5 contactes, així com 6 sortides directes CEE-7 tipus F (schuko) dotades de tapa de seguretat. Cada sortida disposa del seu magnetotèrmic de protecció de 16 A, per a protegir els dispositius connectats enfront de problemes inesperats en la línia.

WORK Power Splitter 32A

  • - Entrada i sortida trifàsica 32A (IEC 60309).
    - 6 sortides monofàsiques (CEE-7 tipus F).
    - Anses de transport i punts roscats per a fixació.

bottom of page